ARTETA

FASOLKA PO BRETONSKU 500G

FASOLKA PO BRETONSKU 500G
AGV00086

FASOLKA PO BRETONSKU 800G

FASOLKA PO BRETONSKU 800G
AGV00090

FLAKI ZAMOJSKIE 800G

FLAKI ZAMOJSKIE 800G
AGV00091

GOLABKI PODLASKIE 500G

GOLABKI PODLASKIE 500G
AGV00052

GOLABKI PODLASKIE 800G

GOLABKI PODLASKIE 800G
AGV00092

GOLONKA PO SZLACHECKU W KAPUSCIE 800G

GOLONKA PO SZLACHECKU W KAPUSCIE 800G
AGV00089

GROCHOWKA ZOLNIERSKA 800G

GROCHOWKA ZOLNIERSKA 800G
AGV00095

GULASZ WIEPRZOWY 800G

GULASZ WIEPRZOWY 800G
AGV00093

KAPUSNIAK ZOLNIERSKI 810G

KAPUSNIAK ZOLNIERSKI 810G
AGV00109

KONSERWA TURYSTYCZNA ZOLNIERSKA 300G

KONSERWA TURYSTYCZNA ZOLNIERSKA 300G
AGV00112

KONSERWA TYROLSKA ZOLNIERSKA 300G

KONSERWA TYROLSKA ZOLNIERSKA 300G
AGV00113

KONSERWA ZOLNIERSKA 400G

KONSERWA ZOLNIERSKA 400G
MIS00092

KRUPNIK ZOLNIERSKI 810G

KRUPNIK ZOLNIERSKI 810G
AGV00108

MUS OWOC. DAY UP BLUE Z JOG. I PLAT. BAN/GRUSZ 120

MUS OWOC. DAY UP BLUE Z JOG. I PLAT. BAN/GRUSZ 120
AGV00097

MUS OWOC. DAY UP GREEN Z JOG. I PLAT. JAB/TRUS 120G

MUS OWOC. DAY UP GREEN Z JOG. I PLAT. JAB/TRUS 120G
AGV00096

MUS OWOC. DAY UP ORANGE Z JOG.I PLATKAMI 120G

MUS OWOC. DAY UP ORANGE  Z JOG.I PLATKAMI 120G
AGV00103

MUS OWOC. DAY UP RED 120G

MUS OWOC. DAY UP RED  120G
AGV00107

MUS OWOC. DAY UP YELLOW Z JOG.I PLATKAMI 120G

MUS OWOC. DAY UP YELLOW Z JOG.I PLATKAMI 120G
AGV00104

OGORKI KONSERWOWE 900ML/850G

OGORKI  KONSERWOWE 900ML/850G
AGV00076

OGORKI KONSERWOWE PO KASZUBSKU 900ML/850G

OGORKI KONSERWOWE PO KASZUBSKU 900ML/850G
AGV00077

PASZTET ZOLNIERSKI 390G

PASZTET ZOLNIERSKI 390G
MIS00094

ZOLNIERSKA ZUPA GULASZOWA 830G

ZOLNIERSKA ZUPA GULASZOWA 830G
AGV00110