NIKPOL

BALERON MOZAIKOWY MAP (OK. 2,20 KG)

BALERON MOZAIKOWY MAP (OK. 2,20 KG)
NIK00119

BEKON Z BOBROWNIK (OK. 1,30 KG)

BEKON Z BOBROWNIK (OK. 1,30 KG)
NIK00017

BEKONOWKA (OK. 0,80 KG)

BEKONOWKA (OK. 0,80 KG)
NIK00019

BIALA Z FILETA (OK. 0,50 KG)

BIALA Z FILETA (OK. 0,50 KG)
NIK00020

BIALA Z SZYNKI (OK. 0,50 KG)

BIALA Z SZYNKI (OK. 0,50 KG)
NIK00021

BOCZEK CHLOPSKI (OK. 1,80 KG)

BOCZEK CHLOPSKI (OK. 1,80 KG)
NIK00023

BOCZEK CHLOPSKI WEDZONY (OK. 1,70 KG)

BOCZEK CHLOPSKI WEDZONY (OK. 1,70 KG)
NIK00024

BOCZEK NATURALNIE PIECZONY (OK. 1,20 KG)

BOCZEK NATURALNIE PIECZONY (OK. 1,20 KG)
NIK00008

BOCZEK UPIECONY (OK. 0,70 KG)

BOCZEK UPIECONY (OK. 0,70 KG)
NIK00025

BOCZEK Z WEDZOKA (OK. 1,20 KG)

BOCZEK Z WEDZOKA (OK. 1,20 KG)
NIK00026

BOCZEK Z ZAPIECKA MAP (OK. 2,30 KG)

BOCZEK Z ZAPIECKA MAP (OK. 2,30 KG)
NIK00118

BOCZEK ZE SPICHRZA (OK. 3 KG)

BOCZEK ZE SPICHRZA (OK. 3 KG)
NIK00003

BOCZEK ZE SPIZARNI (OK. 1 KG)

BOCZEK ZE SPIZARNI (OK. 1 KG)
NIK00027

BRACOWKA Z POLEDWICZKA (OK. 1,80 KG)

BRACOWKA Z POLEDWICZKA (OK. 1,80 KG)
NIK00009

CZOSNKOWA Z BOBROWNIK (OK. 2,50 KG)

CZOSNKOWA Z BOBROWNIK (OK. 2,50 KG)
NIK00029

FILET PIECZONY Z INDYKA (OK. 2,90 KG)

FILET PIECZONY Z INDYKA (OK. 2,90 KG)
NIK00030

FILET Z BOBROWNIK (OK. 2,60 KG)

FILET Z BOBROWNIK (OK. 2,60 KG)
NIK00031

GLOGOWSKA PIECZONA (OK. 0,80 KG)

GLOGOWSKA PIECZONA (OK. 0,80 KG)
NIK00033

INDYK BRACKI (OK. 1,80 KG)

INDYK BRACKI (OK. 1,80 KG)
NIK00034

KARCZEK TRADYCYJNY (OK. 2,10 KG)

KARCZEK TRADYCYJNY (OK. 2,10 KG)
NIK00037

KARCZEK ZE SPICHRZA (OK. 1,60 KG)

KARCZEK ZE SPICHRZA (OK. 1,60 KG)
NIK00038

KIELBASA BACY (OK. 1,40 KG)

KIELBASA BACY (OK. 1,40 KG)
NIK00115

KIELBASA BOCZKOWA (OK. 0,90 KG)

KIELBASA BOCZKOWA (OK. 0,90 KG)
NIK00005

KIELBASA CYGANSKA MARKA WLASNA (OK. 0,90 KG)

KIELBASA CYGANSKA MARKA WLASNA (OK. 0,90 KG)
NIK00101

KIELBASA DROBIOWA HARNASIOWKA (OK. 1,30 KG)

KIELBASA DROBIOWA HARNASIOWKA (OK. 1,30 KG)
NIK00114

KIELBASA DROBIOWA ZE WSI (OK. 1,50 KG)

KIELBASA DROBIOWA ZE WSI (OK. 1,50 KG)
NIK00111

KIELBASA PODWAWELSKA FIRMOWA MARKA WLASNA (OK. 1,60 KG)

KIELBASA PODWAWELSKA FIRMOWA MARKA WLASNA (OK. 1,60 KG)
NIK00102

KIELBASA SPOD STRZECHY (OK. 1,60 KG)

KIELBASA SPOD STRZECHY (OK. 1,60 KG)
NIK00039

KIELBASA SWOJSKA Z BOBROWNIK (OK. 1,10 KG)

KIELBASA SWOJSKA Z BOBROWNIK (OK. 1,10 KG)
NIK00040

KIELBASA Z KIJA (OK. 1 KG)

KIELBASA Z KIJA (OK. 1 KG)
NIK00043

KIELBASA Z ZAPIECKA MAP (OK. 0,70 KG)

KIELBASA Z ZAPIECKA MAP (OK. 0,70 KG)
NIK00120

KIELBASA ZE SPICHRZA (OK. 1,30 KG)

KIELBASA ZE SPICHRZA (OK. 1,30 KG)
NIK00002

KIELBASKI SLASKIE (OK. 0,50 KG)

KIELBASKI SLASKIE (OK. 0,50 KG)
NIK00045

KIELBASKI Z FILETA (OK. 0,40 KG)

KIELBASKI Z FILETA (OK. 0,40 KG)
NIK00046

KIELBASKI Z SZYNKI (OK. 0,40 KG)

KIELBASKI Z SZYNKI (OK. 0,40 KG)
NIK00047

KLOPS BRACKI (OK. 1,50 KG)

KLOPS BRACKI (OK. 1,50 KG)
NIK00048

KMINKOWA Z BOBROWNIK (OK. 2,60 KG)

KMINKOWA Z BOBROWNIK (OK. 2,60 KG)
NIK00049

KOTLET BRACKI (OK. 2 KG)

KOTLET BRACKI (OK. 2 KG)
NIK00050

KRAKOWSKA OD ZBOJA PIECZONA (OK. 0,90 KG)

KRAKOWSKA OD ZBOJA PIECZONA (OK. 0,90 KG)
NIK00116

KRAKOWSKA SUCHA (OK. 0,90 KG)

KRAKOWSKA SUCHA (OK. 0,90 KG)
NIK00051